نشست اساتید دانشگاه های استان با موضوع 40 سال ایستادگی

نشست اساتید دانشگاه های استان با موضوع 40 سال ایستادگی

نشست اساتید دانشگاه های استان با موضوع 40 سال ایستادگی ، فرصت ها و چالش ها دوشنبه 15 بهمن ساعت 18:30 سالن 8 شهریور دانشگاه اراک با سخنرانی حجت الاسلام دکتر لیالی عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف