كاركنان

محمود نجفي

مسئول دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

نام و نام خانوادگي:

محمود نجفي

 

سابقه كاري:

29 سال

پست الكترونيك:

m-najafi@office.araku.ac.ir

تلفن :

08632621300

 

ارتباط با معاونت

 

 ارتباط با معاون آموزشي و تحصيلات

تكميلي آقاي دكترمحمدسليمان نژاد
استاد تمام شيمي فيزيك

 

تماس باما

آموزش کل

             آموزش کل

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد های درخشان

آمار بازدیدکنندگان

1
31
467286