فرآيند ها و گردش كار

فرآیند ها

فرآیند ها هامعاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

فرآیند هایآموزش كل

فرآیند های مديريت تحصيلات تكميلي

 فرآیند های ارتقاء و ترفیعات

فرآیند های هیات ممیزه

فرآیند های دفتر نظارت و ارزیابی

ارتباط با معاونت

 

 ارتباط با معاون آموزشي و تحصيلات

تكميلي آقاي دكترمحمدسليمان نژاد
استاد تمام شيمي فيزيك

 

تماس باما

آموزش کل

             آموزش کل

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد های درخشان

آمار بازدیدکنندگان

1
28
467283