اخبار

پیش ثبت نام و برگزاری ترم تابستانی

پیش ثبت نام و برگزاری ترم تابستانی سال 1392

اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 93-1392 دانشگاه اراك

اسامي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 93-1392 دانشگاه اراك (پذيرفته شدگاني كه مايل به انصراف باشند بايد تا تاريخ شنبه 25/3/1392 انصراف كتبي خود را به آدرس F-Amini@araku.ac.ir ميل نمايند يا به دفتر ارسال نمايند. بعد از تاريخ ذكر شده اسامي براي تاييد نهايي به سازمان سنجش ارسال خواهد شد.

جهت مشاهده اسامی لطفا کلیک فرمائید

ارتباط با معاونت

 

 ارتباط با معاون آموزشي و تحصيلات

تكميلي آقاي دكترمحمدسليمان نژاد
استاد تمام شيمي فيزيك

 

تماس باما

آموزش کل

             آموزش کل

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر استعداد های درخشان

آمار بازدیدکنندگان

1
29
467284